1. +
  2. +
  3. +
  4. +
  5. +

CV 

O umělci:
U vyprávění o Lukáši Karbusovi (*1981) se doslova podbízí možnost opřít se o specifické okolnosti jeho života a tvorby. Je venkovan, živí se jako zemědělec - a večer, když se vrátí z pole, usedá ke stolu a kreslí.

A jelikož nelze popřít, že severočeská krajina a příroda výrazně určují obraznost jeho akvarelových kreseb stejně jako osobní vzpomínky a ztišenost jeho osamělé tvůrčí praxe, může nám Karbus zosobňovat legendu o umělci žijícím mimo vzrušený rytmus urbánní kultury, v organickém sepětí s přírodou a se sebou samým.
Takový výklad by podporovaly rovněž nečasovost a imaginativnost jeho výtvarného projevu, u nějž psychedelické prvky odpovídají představám o spojení vidění s hlubinnými strukturami vědomí, a mohou vést až ke spekulacím o mystickém zažívání skutečnosti. Neříkám, že takové interpretace jsou u Lukáš Karbuse irelevantní, upozorňuji jen, že vzhledem k dominantním proudům současného umění může být jeho tvorba přijímána s nadřazenou shovívavostí, nebo v lepším případě jako impozantní, avšak mimoběžný, doplňkový fenomén. Stejně tak nezasloužené – a nadále podřízeně kulturní mytologii „urozených divochů“ a „zcitlivělých solitérů“ - by také bylo možné chápat Karbusovo výtvarné vyjadřování jako záměrný protějšek „profánního, intelektuálního a nesrozumitelného“ umění současnosti.

2001- 2007 Ateliér malířství 2, FaVU VUT v Brně (prof. akad. mal. Martin Mainer)
1997 - 2000 Střední průmyslová škola sklářská v Novém Boru, obor broušení a vzorování broušeného skla (Karel Kreisinger, Stanislav Klemeš, Jiří Jiskra)

stáže, tvůrčí pobyty: 
2005 Akademie výtvarných umění v Záhřebu, Chorvatsko
2004 School of Design, University of Leeds, Velká Británie 
2001 Ateliér Intermédia, FaVU VUT v Brně (doc. Václav Stratil)
1999-2001 odborná stáž na sklářské huti při SPŠS sklářské v Leerdamu, Holandsko

2015 - finalista Cena Jindřicha Chalupeckého
Členství ve skupinách nezařazených do databáze
2009-2010 Svitava
2006-2009 Punkwa

Samostatné výstavy
2014 
9, Polansky Gallery, Praha Aquarallye, Galerie D9, České Budějovice 

2013 Akvarely, Galerie KABINET CHAOS, Střítež

2011 Galerie Minikino, Ostrava

2009 Olověný pes, Parallel.cz, Praha

2008 Neonový vlk, Galerie Kabinet, Brno

2004 Mr. Frankenstein, Galerie Eskort,  Brno

2001  Galerie Spirála, Česká Lípa

Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2015 Zahrady, Galerie města Blanska, Blansko

2012 
Tělo je pozemská zahrada utrpení, Moving Station, Plzeň

2011
Pokračuj, studenti ateliéru prof. Martina Mainera, Chodovská tvrz, Praha Všechno má svou vlastní hlavu!, Café Sausalito, Brno (s Janem Karpíškem)

2010 Cena kritiky za mladou malbu, Galerie kritiků, Praha Lukáš Karbus - obrazy, Rostislav Materka - sklo, Galerie Dorka, Domažlice

2009 Klasika, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava (s Petrem Brožkou a Petrem Tichým) Smečka netopýrů, Galerie města Blanska (se skupinou Punkwa)

2007 Malba 2 Show, ateliér prof. Martina Mainera, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

2006 Team Spirit, ateliér prof. Martina Mainera, GAVU, Praha

2005 Duboka Šuma – tiha magla / Hluboký les – tichá mlha, Akademija likovnih umjetnosti, Záhřeb Punkwa – 001, Galerie Stará hasička, Brno

2002 Honzo, nezapomeň vyndat křídla!, Galerie NOD, Praha Ateliér prof. Martina Mainera, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

2001 Ateliér prof. Martina Mainera, Galerie Jána Šmoka, Jihlava

2000 Výstava absolventských prací při SPŠS a VOŠ, Zámecká galerie v Kladně